Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht, een gebed over zorg voor ons en onze wereld en gaat voor in gebed.

In deze vergadering nemen we afscheid van mevr. Keizer als ambtsdrager. Zij heeft om gezondheidsredenen ontheffing van haar ambt gevraagd. In de dienst van 9 mei is haar aftreden afgekondigd. Nu nemen we als kerkenraad afscheid van haar als ouderling. De voorzitter spreekt haar toe en memoreert het vele werk dat zij gedaan heeft. Als blijk van waardering krijgt ze een pen met inscriptie overhandigd. Hierna verlaat ze de vergadering en wordt overgegaan tot behandelen van de agendapunten.

Als afronding van de nieuwbouw is een schilderij opgehangen. We hopen dat we in september dit schilderij officieel kunnen onthullen in bijzijn van de schilder.

Bezoekwerk: Door het afscheid van mevr. Keizer is er in een vacature voor ouderling ontstaan en ook voor het bezoekwerk in verschillende straten van wijk 1. Nu hebben we de vacature van ouderling onderling kunnen oplossen: mevr. van der Ven gaat deze wijk onder haar hoede nemen . Wel is er uiteraard een nieuwe ouderling nodig, maar die hopen we voor deze herfst te kunnen vinden. Ook mevr. van der Meijden is gestopt met haar bezoekwerk. Dus ook daar is een vacature. In het komende pastoraatoverleg zal besproken worden hoe dit alles in te vullen. U hoort in een komende versie van het Kerkblad hier meer over. Voor nu van harte bedankt allebei voor jullie inzet in deze pastorale zorg.

Voor komend jaar willen we samen met de gemeente van Gasselte weer een start maken met Vorming en Toerusting . De beide dominees hebben hierover overleg gehad en dit wordt verder gestalte gegeven door een voorbereidingsgroep.

Ja, en toen kwam er een mededeling van dominee Middeljans die nogal wat gevolgen heeft. Zij heeft besloten om met vervroegd emeritaat te gaan. Haar laatste dienst als onze predikant zal zijn op 28 november 2021. De kerkenraadsleden reageren begripvol op deze keuze.

Hierna ging de vergadering over tot de verdere zaken: vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening van de diaconie en van kerkbeheer.

Kerkdiensten: We blijven doorgaan met reservering. In verband met het zomerseizoen zal dit ook op de website worden vermeld. Vanaf Pinksteren gaan we 30 mensen in de kerk toestaan, buiten de mensen die dienst hebben. Is dit getal bereikt, dan is het echt vol. We hopen dat verdere versoepeling hier snel wijziging inbrengt. In juni is dominee Middeljans met vakantie. Aanspreekpunt is dan mevr. van het Hof. In de week van 7 t/m 14 juni is zij ook afwezig. Aanspreekpunt in die week is de heer Kiers. Via de nieuwsbrieven zal dit ook worden gepubliceerd.
terug
 
 
 
 

Eredienst, Tweede Advent
datum en tijdstip 05-12-2021 om 10.00
meer details

Moderamen
datum en tijdstip 06-12-2021 om 19.30
meer details

Eredienst, Derde Advent
datum en tijdstip 12-12-2021 om 10.00
meer details

 
Breit u mee?
Breit u ook met ons mee voor Roemenië?

 
Een omarmer
Ik wil graag een omarmer zijn,
die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen lezen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in uw handen blijven werken.

Frits Deubel 
 
Coronamaatregelen kerkgebouw

Protocol Dorpskerk
 
 
Lichtpuntjes

 
Wij doen mee!

Al zijn er weinig met wie we nu samen komen,
onze gedachten zijn bij velen.

We steken een kaars aan voor alle mensen om het vol te houden.
We bidden en zingen in ons hart voor u allen.

Wij doen mee:

Drenten Voor Elkaar.
U toch ook! 
Houd u aan de maatregelen.
Samen komen we er door!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.