Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 

za 18 januari 2020 t/m zaterdag 1 februari 2020

Kerkbalans 2020 ‘Geef voor je kerk’


In de maand januari 2020 gaat de actie Kerkbalans weer van start. Het thema is evenals voorgaande jaren: ‘Geef voor je kerk’.

Gemeenteleden krijgen in de periode van zaterdag 18 tot zaterdag 25 januari 2020 een brief met het verzoek om een bijdrage.

De kerk krijgt, zoals u weet, geen subsidies en is dus volledig afhankelijk van de financiële bijdragen van betrokken kerkleden, van mensen zoals u. Is de kerk voor u ook een plek om uw geloof in God te delen en vind u het belangrijk dat de kerk van waarde blijft voor u als leden en voor de plaatselijke samenleving? Doe dan mee aan Kerkbalans en vul het toezeggingsformulier ruimhartig in.

In de week van 25 januari tot 1 februari komt een vrijwilliger het formulier bij u ophalen.

De gezamenlijke vrijwilligers leveren de opgehaalde formulieren op maandagavond 3 februari tussen 18:00 en 20:30 uur in de Dorpskerk in. Als belangstellende bent u dan ook van harte welkom om, onder het genot van een kop koffie, de gang van zaken te volgen. De toegezegde bijdragen worden bij elkaar opgeteld en de voorlopige stand van de toezeggingen wordt bekendgemaakt.

terug
 


 
 
 
BEMOEDIGING 12 juli

'Wat zou het goed zijn'

Namens de kerkenraad
 
COLLECTE VOEDSELBANK
meer
 
Vuur mij aan
Vuur mij aan
Vuur van mijn ziel
Wordt wakker
Blijf branden
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Vuur mij aan
Het goede te doen
Het kwade te laten

Vuur mij aan
Inspireer me
Motiveer me
Vurig te leven
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Janine Knol
 
Kom! Zing met ons...
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!
 
...met hart en handen samen!

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.