Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
KERKDIENST 23 AUGUSTUS KERKDIENST 23 AUGUSTUS
Op 23 augustus is er vanaf 9.30 uur een kerkdienst in de Dorpskerk. Aanmelden is nodig in verband met de beperkte zitplaatsen vanwege de coronamaatregelen.
Indien je aan de dienst wilt deelnemen, kun je je telefonisch aanmelden bij Marchien van het Hof via telefoonnummer 261580. Dit kan op woensdag 19 augustus van 10 tot 12 uur of van 19 tot 21 uur. 

De algemene geldende regels tijdens het kerkbezoek:
- de deuren zijn geopend, zodat je geen deurklinken hoeft aan te raken;
- desinfecterend middel beschikbaar op een statafel in de hal;
- geen garderobe gebruik: jassen meenemen naar de zitplaats; 
- de zitplaats wordt toegewezen;
-  volg de aangegeven looproutes;
- volg de aanwijzingen op van coördinatoren;
- anderhalve meter afstand houden ;
- mensen die tot hetzelfde huishouden behoren mogen bij elkaar zitten;
- ben je ziek of verkouden blijf dan thuis, dit geldt ook voor de anderen uit je huishouden; 
- in de kerkzaal staan de stoelen 2 aan 2 opgesteld;  deze mogen niet zonder toestemming van één van de coördinatoren worden verplaatst.
- ook bij het parkeren van auto of fiets graag de anderhalve meter afstand in acht nemen; 
- bij hoge uitzondering kan van het toilet gebruik worden gemaakt.  Ook hier geldt dat de hygiëne in acht wordt genomen.  
- het gebruik van doorgeefzakken en lange collectestokken is niet mogelijk, daarom 
  staan er bij het uitgaan collecteschalen bij de uitgang. De collectes worden in drieën verdeeld over diaconie, kerkbeheer en uitgangscollecte; 
- gelet op de voorschriften is het niet mogelijk om koffie te drinken met elkaar; 
- er is geen oppas/kinderwerk tijdens de dienst; 
- verlaat na de dienst de kerk op het teken van de coördinator, dit om opstopping bij de uitgang te voorkomen;
- Iedereen wordt verzocht om niet buiten voor de kerk met elkaar te gaan staan/zitten praten.
terug
 
 
 
 

Eredienst Bethlehemkerk
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30
meer details

 
Coronamaatregelen kerkgebouwen

Protocol Bethlehemkerk

Protocol Dorpskerk
 
 
Collecte voedselbank
meer
 
Vuur mij aan
Vuur mij aan
Vuur van mijn ziel
Wordt wakker
Blijf branden
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Vuur mij aan
Het goede te doen
Het kwade te laten

Vuur mij aan
Inspireer me
Motiveer me
Vurig te leven
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Janine Knol
 
Kom! Zing met ons...
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!
 
...met hart en handen samen!

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.