Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD OKTOBER 2022 VANUIT DE KERKENRAAD OKTOBER 2022
Verlaging temperatuur in de kerk
Het zal een ieder niet zijn ontgaan dat de energieprijzen enorm zijn gestegen. Dat geldt ook voor onze kerk. In de vergadering van 11 oktober is daarom besloten om de temperatuur in de kerk tijdens de dienst iets lager te zetten en de mensen te vragen om de jassen aan te houden. Daarnaast willen wij de momenten beperken dat de gehele kerk wordt verwarmt. Dit kan door uit te wijken naar ”de Beuk” voor sommige vergaderingen.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2022 VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2022
Afscheid van onze scriba: Marchien van het Hof
In de dienst van 11 september en de kerkenraadsvergadering van 13 september is afscheid genomen van Marchien van het Hof als scriba van de Protestantse Gemeente Gieten. Zij was degene die de kar trok en waar anderen de kar trokken was zij degene die mee duwde. Ze zorgde dat de kar geladen werd en als er teveel op de kar kwam wist zij ook handelend op te treden.  Wij bedanken haar voor alles wat zij in de afgelopen 11 jaar voor onze gemeente heeft betekend.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD JULI 2022 VANUIT DE KERKENRAAD JULI 2022
Ja, inderdaad, twee maanden geleden alweer. In augustus hadden de kerkenraadsleden vakantie van de vergadering. Maar niet van het “gewone “ werk. Alles gaat immers gewoon door in de kerk.
Dienst doen tijdens de kerkdiensten is daar een deel van. Gelukkig zijn er naast de kerkenraadsleden heel wat gemeenteleden die meehelpen om alles goed te laten verlopen. Het mag best eens gezegd worden dat zonder de vrijwillige kosters, koffiezetters, lectoren en vult u verder maar aan, het heel lastig zou zijn om de diensten zo te organiseren als we nu doen.
Daarom, jullie allemaal, die je inzet hiervoor: Bedankt en we hopen als kerkenraad dat we nog lang op jullie een beroep mogen doen.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD DECEMBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD DECEMBER 2021
Wel wennen om zonder predikant te vergaderen. Natuurlijk was dat ook zo in de vakanties, maar nu is het toch anders. Een vast agenda onderdeel van de vergaderingen is de bezinning. Dit werd altijd door ds. Middeljans verzorgd. De laatste maanden steeds over een onderwerp dat te maken had met de profielschets van onze gemeente en de te zoeken predikant. Nu gaan we als kerkenraadsleden beurtelings dit verzorgen.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD NOVEMBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD NOVEMBER 2021
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van het gedicht: “Invloed” en gaat ons voor in gebed.

Deze vergadering beginnen we met koffie en appelcake. Mevr. Middeljans trakteert hier op. Het is haar laatste kerkenraadsvergadering als voorganger van de gemeente. De appels, afkomstig uit haar eigen boomgaard, zijn een symbool van Gods scheppingen en het rentmeesterschap hiervoor dat op onze schouders rust. De oogst was groot dit jaar en is gedeeld met velen. De appels zijn niet allemaal even mooi en soms wat zuur. Een afspiegeling van de mensheid? En dus ook van onze gemeente
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD OKTOBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD OKTOBER 2021
Er is een lijst samengesteld van gemeenteleden die we aanbevelen voor een van de ambten. Deze lijst is uitgedeeld op de kerkenraad. Per college gaat men hiermee aan de slag. Afspraak is dat er voor de vergadering van november actie wordt ondernomen om de vacatures op te vullen. Dus: We gaan op pad en hopen dat we u spoedig kunnen berichten dat de kerkenraad weer op tal is.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021
U begrijpt dat een deel van de vergadering gewijd was aan de toekomst van onze gemeente. Tijdens de bezinning hebben we met elkaar gedeeld wat we verstaan onder vertrouwen in elkaar. Dit n.a.v. een deel van het boekje bij de visie nota van de PKN getiteld “Vaste Grond”. Het is goed om zo met elkaar van gedachten te wisselen en ook af te tasten of je grenzen stellen mag aan het vertrouwen in de ander. Vooral omdat dit ook te maken heeft met vertrouwen in de Ander.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021
De voorzitter memoreert dat deze vergadering ingelast is. Roosterwijziging is noodzakelijk i.v.m. de voorbereidende zaken voor de opvolging van ds. Middeljans. Hij leest ons een overdenking voor bij Psalm 4: 9 en gaat voor in gebed.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht, een gebed over zorg voor ons en onze wereld en gaat voor in gebed.

In deze vergadering nemen we afscheid van mevr. Keizer als ambtsdrager. Zij heeft om gezondheidsredenen ontheffing van haar ambt gevraagd. In de dienst van 9 mei is haar aftreden afgekondigd. Nu nemen we als kerkenraad afscheid van haar als ouderling. De voorzitter spreekt haar toe en memoreert het vele werk dat zij gedaan heeft. Als blijk van waardering krijgt ze een pen met inscriptie overhandigd.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD APRIL 2021 VANUIT DE KERKENRAAD APRIL 2021
In de maand april is er geen kerkenraadsvergadering geweest. Wel was er een vergadering van het moderamen. Vanuit die vergadering willen we graag het volgende met u delen:

Kerkdiensten. De bedoeling is om, zo mogelijk, vanaf 25 april weer met meer mensen aanwezig te zijn. De opzet van het plan is, dat alle dienstdoende ambtsdragers, de lector en de koster weer aanwezig zijn plus ( voorlopig) 20 gemeenteleden. Alles gaat volgens de regels en afspraken t.a.v. reserveren, net als afgelopen herfst. In de kerk handen desinfecteren en gaan naar de plaats die u wordt aangewezen. Op deze manier kunnen we veilig samen vieren. Elke dienst wordt uitgezonden. Wie niet in beeld wil, moet dit van te voren aangeven. De mensen die de plaats aanwijzen, houden hier dan rekening mee.
lees meer »
 
STORMSCHADE DORPSKERK STORMSCHADE DORPSKERK
Op eerste Paasdag is er lichte stormschade ontstaan aan de torenspits van de Dorpskerk.
De gemeente Aa en Hunze (eigenaar van de kerktoren) draagt zorg voor de reparatie.


De kauwtjes trekken zich niets aan van de ontstane schade. Zij bouwen gewoon verder aan hun nesten in de toren.
 
VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021

Van de diaconie kwam het bericht dat mevr. Jantje Moek stopt met haar werk voor de diaconie. Vele jaren is ze diaken geweest en ook nadat dat stopte, was ze nog altijd aanwezig bij de diaconievergadering en kon er geput worden uit haar rijke ervaring. We zijn dankbaar voor het vele werk dat zij heeft gedaan en zullen haar inbreng missen. Jantje, bedankt voor alles.

lees meer »
 
 
 
 

Palmzondag
datum en tijdstip 02-04-2023 om 09.30
meer details

Witte donderdag Avondmaal
datum en tijdstip 06-04-2023 om 19.30
meer details

Eredienst Goede Vrijdag
datum en tijdstip 07-04-2023 om 19.30
meer details

 
Online kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn iedere zondag live te volgen en nadien te bekijken.

Wij bieden de kerkdiensten aan via kerkdienstgemist.nl.
U kunt zoeken op Dorpskerk Gieten.
 
--------------------------------

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.