Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021
De voorzitter memoreert dat deze vergadering ingelast is. Roosterwijziging is noodzakelijk i.v.m. de voorbereidende zaken voor de opvolging van ds. Middeljans. Hij leest ons een overdenking voor bij Psalm 4: 9 en gaat voor in gebed.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht, een gebed over zorg voor ons en onze wereld en gaat voor in gebed.

In deze vergadering nemen we afscheid van mevr. Keizer als ambtsdrager. Zij heeft om gezondheidsredenen ontheffing van haar ambt gevraagd. In de dienst van 9 mei is haar aftreden afgekondigd. Nu nemen we als kerkenraad afscheid van haar als ouderling. De voorzitter spreekt haar toe en memoreert het vele werk dat zij gedaan heeft. Als blijk van waardering krijgt ze een pen met inscriptie overhandigd. Hierna verlaat ze de vergadering en wordt overgegaan tot behandelen van de agendapunten.

Als afronding van de nieuwbouw is een schilderij opgehangen. We hopen dat we in september dit schilderij officieel kunnen onthullen in bijzijn van de schilder.

Bezoekwerk: Door het afscheid van mevr. Keizer is er in een vacature voor ouderling ontstaan en ook voor het bezoekwerk in verschillende straten van wijk 1. Nu hebben we de vacature van ouderling onderling kunnen oplossen: mevr. van der Ven gaat deze wijk onder haar hoede nemen . Wel is er uiteraard een nieuwe ouderling nodig, maar die hopen we voor deze herfst te kunnen vinden. Ook mevr. van der Meijden is gestopt met haar bezoekwerk. Dus ook daar is een vacature. In het komende pastoraatoverleg zal besproken worden hoe dit alles in te vullen. U hoort in een komende versie van het Kerkblad hier meer over. Voor nu van harte bedankt allebei voor jullie inzet in deze pastorale zorg.

Voor komend jaar willen we samen met de gemeente van Gasselte weer een start maken met Vorming en Toerusting . De beide dominees hebben hierover overleg gehad en dit wordt verder gestalte gegeven door een voorbereidingsgroep.

Ja, en toen kwam er een mededeling van dominee Middeljans die nogal wat gevolgen heeft. Zij heeft besloten om met vervroegd emeritaat te gaan. Haar laatste dienst als onze predikant zal zijn op 28 november 2021. De kerkenraadsleden reageren begripvol op deze keuze.

Hierna ging de vergadering over tot de verdere zaken: vaststellen en goedkeuren van de jaarrekening van de diaconie en van kerkbeheer.

Kerkdiensten: We blijven doorgaan met reservering. In verband met het zomerseizoen zal dit ook op de website worden vermeld. Vanaf Pinksteren gaan we 30 mensen in de kerk toestaan, buiten de mensen die dienst hebben. Is dit getal bereikt, dan is het echt vol. We hopen dat verdere versoepeling hier snel wijziging inbrengt. In juni is dominee Middeljans met vakantie. Aanspreekpunt is dan mevr. van het Hof. In de week van 7 t/m 14 juni is zij ook afwezig. Aanspreekpunt in die week is de heer Kiers. Via de nieuwsbrieven zal dit ook worden gepubliceerd.
 
VANUIT DE KERKENRAAD APRIL 2021 VANUIT DE KERKENRAAD APRIL 2021
In de maand april is er geen kerkenraadsvergadering geweest. Wel was er een vergadering van het moderamen. Vanuit die vergadering willen we graag het volgende met u delen:

Kerkdiensten. De bedoeling is om, zo mogelijk, vanaf 25 april weer met meer mensen aanwezig te zijn. De opzet van het plan is, dat alle dienstdoende ambtsdragers, de lector en de koster weer aanwezig zijn plus ( voorlopig) 20 gemeenteleden. Alles gaat volgens de regels en afspraken t.a.v. reserveren, net als afgelopen herfst. In de kerk handen desinfecteren en gaan naar de plaats die u wordt aangewezen. Op deze manier kunnen we veilig samen vieren. Elke dienst wordt uitgezonden. Wie niet in beeld wil, moet dit van te voren aangeven. De mensen die de plaats aanwijzen, houden hier dan rekening mee.

Breiproject: Dit loopt geweldig. Door de radio-interviews met mevr. Komduur is er aanbod vanuit alle hoeken van Drenthe. We kunnen alle breisters en haaksters ruim van garen voorzien. De eerste breiproducten komen ook binnen: prachtig zoals hier een hele groep mensen enthousiast mee bezig is.

En verder… Tuin: Zorg om voldoende water voor de nieuwe aanplant. De vinger wordt aan de pols gehouden zonder toevoegen van water. Voorlopig eerst laten. De planten moeten eerst zelf een goed wortelstelsel opbouwen.

We hopen dat we volgende maand weer als voltallige kerkenraad samen kunnen komen en zullen u dan weer verslag doen. Namens de kerkenraad veel sterkte gewenst bij, hopen we, de laatste loodjes van de lockdown.

En: schroomt u niet om te bellen met de dominee, een van de kerkenraadsleden of de bezoekmedewerkers als u even wilt praten.
 
STORMSCHADE DORPSKERK STORMSCHADE DORPSKERK
Op eerste Paasdag is er lichte stormschade ontstaan aan de torenspits van de Dorpskerk.
De gemeente Aa en Hunze (eigenaar van de kerktoren) draagt zorg voor de reparatie.


De kauwtjes trekken zich niets aan van de ontstane schade. Zij bouwen gewoon verder aan hun nesten in de toren.
 
VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021

Van de diaconie kwam het bericht dat mevr. Jantje Moek stopt met haar werk voor de diaconie. Vele jaren is ze diaken geweest en ook nadat dat stopte, was ze nog altijd aanwezig bij de diaconievergadering en kon er geput worden uit haar rijke ervaring. We zijn dankbaar voor het vele werk dat zij heeft gedaan en zullen haar inbreng missen. Jantje, bedankt voor alles.

De wandkleden van de Bethlehemkerk zijn op reis gegaan naar Roemenië. Jaren geleden zijn ze vanuit Dekelhem, via de familie Brandsma, in de Bethlehemkerk gekomen waar ze een mooie plaats aan de muur daar hadden. In de Dorpskerk is geen geschikte muur om ze op te hangen en we zijn heel blij dat ze nu in een kerk in Roemenië komen te hangen. Zo gauw we weten in welke kerk, dan zullen we u daarover berichten.

Hetzelfde geldt voor het orgel. Dat is bij de verhuizing meteen naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘de Zaaier’ in Oldehove gebracht en direct in gebruik genomen.

U heeft vast al wel gezien dat de tuin bij de Dorpskerk nu aangelegd is. De firma Rozenveld heeft hiertoe van het College van Kerkrentmeesters opdracht gekregen. Dit werk is nu afgerond.

Er zijn al heel wat bloembollen ingeleverd. Zo gauw het kan, zullen die geplant worden aan de Schoolstraatkant van de kerk. Daar is nog veel ruimte.

Eind vorig jaar is al eens bericht over de verkoop van onrendabele, kleine stukjes grasland. Deze worden daartoe aangeboden aan de huidige huurders. Een er van is gehuurd aan een kerkenraadslid. Om dit te mogen verkopen, was er toestemming nodig van het CCBB. Die is inmiddels gegeven en er kan nu tot verkoop overgegaan worden. De kerkenraad heeft besloten deze verkoop goed te keuren.

Mee-geregisteerden: Een hele klus werk voor mevr. Boekholt. De term kan niet meer gebruikt worden in het LRP (ledenadministratie systeem) en dus moet ieder worden aangeschreven die als mee-geregistreerd daarin staat. De keuze was om of als vriend te worden ingeschreven of zich te laten uitschrijven. Derde optie was om via nader contact een nog niet gemaakte keuze te kunnen maken. Vervelend was het dat we weer fouten vonden in het LRP. Gelukkig meldden de mensen die het aanging zich en hebben we het kunnen uitleggen. Mensen die wel gedoopt waren of belijdend lid, stonden abusievelijk niet als zodanig genoemd. Heel vervelend om te ontdekken, maar we hopen dat het systeem nu eindelijk op orde is.

We hebben 203 mensen aangeschreven. Daarvan hebben ongeveer 140 gereageerd. Hiervan zijn 77 vriend geworden; 39 kozen ervoor om uitgeschreven te worden en 16 mensen hebben aangegeven wel gedoopt te zijn en een aantal daarvan hadden ook belijdenis gedaan. Mevrouw Boekholt heeft van hen de inschrijving gewijzigd en in orde gemaakt. Verder willen 3 leden nader contact.
Van 8 briefjes is de keuze nog niet helemaal duidelijk. Er hebben 60 niet gereageerd en deze hebben inmiddels een tweede brief gekregen. In de kerkenraad is afgesproken dat de wijkouderling contact op zal nemen met de 3 leden die dit hebben aangegeven.

Namens de kerkenraad een gezegende Paastijd gewenst. Waarschijnlijk zonder de mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten. Wel met de mogelijkheid om elkaar in de digitale dienst te ontmoeten.

 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 01-08-2021 om 9.30
meer details

 
Een omarmer
Ik wil graag een omarmer zijn,
die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen lezen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in uw handen blijven werken.

Frits Deubel 
 
Coronamaatregelen kerkgebouw

Protocol Dorpskerk
 
 
Breit u mee?
Breit u ook met ons mee voor Roemenië?

 
Lichtpuntjes

 
Wij doen mee!

Al zijn er weinig met wie we nu samen komen,
onze gedachten zijn bij velen.

We steken een kaars aan voor alle mensen om het vol te houden.
We bidden en zingen in ons hart voor u allen.

Wij doen mee:

Drenten Voor Elkaar.
U toch ook! 
Houd u aan de maatregelen.
Samen komen we er door!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.