Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021
U begrijpt dat een deel van de vergadering gewijd was aan de toekomst van onze gemeente. Tijdens de bezinning hebben we met elkaar gedeeld wat we verstaan onder vertrouwen in elkaar. Dit n.a.v. een deel van het boekje bij de visie nota van de PKN getiteld “Vaste Grond”. Het is goed om zo met elkaar van gedachten te wisselen en ook af te tasten of je grenzen stellen mag aan het vertrouwen in de ander. Vooral omdat dit ook te maken heeft met vertrouwen in de Ander.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD JUNI 2021
De voorzitter memoreert dat deze vergadering ingelast is. Roosterwijziging is noodzakelijk i.v.m. de voorbereidende zaken voor de opvolging van ds. Middeljans. Hij leest ons een overdenking voor bij Psalm 4: 9 en gaat voor in gebed.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MEI 2021
De voorzitter opent de vergadering met het lezen van een gedicht, een gebed over zorg voor ons en onze wereld en gaat voor in gebed.

In deze vergadering nemen we afscheid van mevr. Keizer als ambtsdrager. Zij heeft om gezondheidsredenen ontheffing van haar ambt gevraagd. In de dienst van 9 mei is haar aftreden afgekondigd. Nu nemen we als kerkenraad afscheid van haar als ouderling. De voorzitter spreekt haar toe en memoreert het vele werk dat zij gedaan heeft. Als blijk van waardering krijgt ze een pen met inscriptie overhandigd.
lees meer »
 
VANUIT DE KERKENRAAD APRIL 2021 VANUIT DE KERKENRAAD APRIL 2021
In de maand april is er geen kerkenraadsvergadering geweest. Wel was er een vergadering van het moderamen. Vanuit die vergadering willen we graag het volgende met u delen:

Kerkdiensten. De bedoeling is om, zo mogelijk, vanaf 25 april weer met meer mensen aanwezig te zijn. De opzet van het plan is, dat alle dienstdoende ambtsdragers, de lector en de koster weer aanwezig zijn plus ( voorlopig) 20 gemeenteleden. Alles gaat volgens de regels en afspraken t.a.v. reserveren, net als afgelopen herfst. In de kerk handen desinfecteren en gaan naar de plaats die u wordt aangewezen. Op deze manier kunnen we veilig samen vieren. Elke dienst wordt uitgezonden. Wie niet in beeld wil, moet dit van te voren aangeven. De mensen die de plaats aanwijzen, houden hier dan rekening mee.
lees meer »
 
STORMSCHADE DORPSKERK STORMSCHADE DORPSKERK
Op eerste Paasdag is er lichte stormschade ontstaan aan de torenspits van de Dorpskerk.
De gemeente Aa en Hunze (eigenaar van de kerktoren) draagt zorg voor de reparatie.


De kauwtjes trekken zich niets aan van de ontstane schade. Zij bouwen gewoon verder aan hun nesten in de toren.
 
VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021

Van de diaconie kwam het bericht dat mevr. Jantje Moek stopt met haar werk voor de diaconie. Vele jaren is ze diaken geweest en ook nadat dat stopte, was ze nog altijd aanwezig bij de diaconievergadering en kon er geput worden uit haar rijke ervaring. We zijn dankbaar voor het vele werk dat zij heeft gedaan en zullen haar inbreng missen. Jantje, bedankt voor alles.

lees meer »
 
 
 
 

Wandel mee met de dominee!
datum en tijdstip 21-10-2021 om 09.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9.30
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 28-10-2021 om 09.30
meer details

 
Breit u mee?
Breit u ook met ons mee voor Roemenië?

 
Een omarmer
Ik wil graag een omarmer zijn,
die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen lezen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in uw handen blijven werken.

Frits Deubel 
 
Coronamaatregelen kerkgebouw

Protocol Dorpskerk
 
 
Lichtpuntjes

 
Wij doen mee!

Al zijn er weinig met wie we nu samen komen,
onze gedachten zijn bij velen.

We steken een kaars aan voor alle mensen om het vol te houden.
We bidden en zingen in ons hart voor u allen.

Wij doen mee:

Drenten Voor Elkaar.
U toch ook! 
Houd u aan de maatregelen.
Samen komen we er door!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.