Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
PAULUS HAD EEN SPLINTER PAULUS HAD EEN SPLINTER
Paulus had een splinter in zijn leven een splinter die hem plaagde, elke dag. 
Het maakte hem opstandig, soms verslagen. 
Hij vroeg zich af of God zijn splinter zag. 
 
Hij vroeg aan God de splinter weg te halen. Dan kon hij harder werken tot Zijn eer,  want werken kon hij, wilde hij en deed hij. De klachten bleven, werden zelfs nog meer. 
 
We snappen niet waarom de mensen lijden. Waarom er splinters zijn in ons bestaan. We vragen God die hinder te verwijderen, want zonder zal het ons veel beter gaan. 
 
God kent ons beter dan wij ooit beseffen kunnen, overziet het hele menselijk bestaan. Hij leert aan ons vertrouwen en verwachten, want zonder splinter zou ik eigen wegen gaan. 
 
Hij leert ons onze vragen bij te stellen. 
Hij weert niet alle pijn en last, niet elk verdriet. 
Hij leert ons te verdragen in het lijden. 
We mogen zeker weten dat Hij zelfs de kleinste splinter ziet. 
 
Dat leert ons elke dag opnieuw te vragen of Hij in alle dingen met ons mee wil gaan. Dan is de eer in wat we doen alleen voor Hem en kunnen we, alleen door Zijn genade, de splinters van 2020 aan.
terug
 
 
 
 
BEMOEDIGING 16 AUGUSTUS

'Let op je woorden (en daden)'

Janneke Middeljans - Van der Weide
 
COLLECTE VOEDSELBANK
meer
 
Vuur mij aan
Vuur mij aan
Vuur van mijn ziel
Wordt wakker
Blijf branden
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Vuur mij aan
Het goede te doen
Het kwade te laten

Vuur mij aan
Inspireer me
Motiveer me
Vurig te leven
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Janine Knol
 
Kom! Zing met ons...
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!
 
...met hart en handen samen!

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.