Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
UIT DE KERKENRAAD APRIL 2023 UIT DE KERKENRAAD APRIL 2023

Mededelingen vanuit de kerkenraad;

Het beroepingswerk

Op 21 maart heeft er een gemeenteavond plaatsgevonden waarbij ca 70 gemeenteleden aanwezig waren. Corien Bultema van de beroepingscommissie heeft uitleg  gegeven over de gevolgde werkwijze en welke stappen allemaal nodig waren. In het begin was het wachten op de solvabiliteitsverklaring en vervolgens is er een advertentie geplaatst en zijn predikanten benaderd. Uiteindelijk zijn er sollicitatiegesprekken gevoerd en zijn door de beroepingscommissie een aantal diensten bezocht. Al het werk heeft tot het voorstel geleid van Ds Patrick de Vries welke momenteel predikant is te Beilen, Hijken en Hooghalen.

Op de gemeenteavond heeft Ds Patrick de Vries zichzelf gepresenteerd en was er ook de gelegenheid om persoonlijk met hem en zijn vrouw kennis te maken.  Er konden vragen worden gesteld door gemeenteleden en tijdens de pauze ging het kennismaken volop door.

Na de pauze is de gemeenteavond vervolgd zonder Ds Patrick de Vries en heeft Jaap Boekholt uitleg gegeven over de vervolgprocedure. Tegen de gevolgde procedure kon tot 26 maart bezwaar worden gemaakt en bij geen bezwaren kon de kerkenraad op 28 maart het definitieve beroep in de vergadering aannemen.

Er waren op 26 maart geen bezwaren bij de voorzitter ingediend en vervolgens heeft de kerkenraad op 28 maart definitief besloten om het beroep op Ds Patrick de Vries uit te brengen.

Concreet betekend dit dat er hierna nog een beroepingsbrief ondertekend door de nodige ambtsdragers op 29 maart door Hilbert Kiers in Beilen is afgeleverd. Ds Patrick de Vries hadvervolgens 3 weken de tijd om hierop te reageren.

Op 11 april heeft Ds Patrick de Vries ons het heugelijke bericht gestuurd dat hij het beroep aanneemt. 

Op de kerkenraadsvergadering van 11 april is dit de kerkenraad medegedeeld en het bericht zal vervolgens via KKG en website bekend worden gemaakt. 

De voorlopige planning voor de intrede dienst is vastgesteld op zondag 2 juli, nader bericht hierover zal nog volgen.

Verkiezing nieuwe ambtsdragers

De kerkenraad heeft in de vergadering van 11 april de voorgestelde kandidaten van de gemeente besproken. Concreet betekend dit dat in de komende weken gemeenteleden gevraagd zullen worden of zij voor de volgende functies beschikbaar zijn: 

• Ouderling
• Jeugddiaken
• Ouderling kerkvoogd
• Scriba
• Voorzitter kerkenraad
terug
 
 
 
 

Eredienst
datum en tijdstip 04-06-2023 om 11.00
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 11-06-2023 om 09.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 18-06-2023 om 09.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 25-06-2023 om 09.30
meer details

 
Online kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn iedere zondag live te volgen en nadien te bekijken.

Wij bieden de kerkdiensten aan via kerkdienstgemist.nl.
U kunt zoeken op Dorpskerk Gieten.
 
--------------------------------

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.