Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021 VANUIT DE KERKENRAAD MAART 2021

Van de diaconie kwam het bericht dat mevr. Jantje Moek stopt met haar werk voor de diaconie. Vele jaren is ze diaken geweest en ook nadat dat stopte, was ze nog altijd aanwezig bij de diaconievergadering en kon er geput worden uit haar rijke ervaring. We zijn dankbaar voor het vele werk dat zij heeft gedaan en zullen haar inbreng missen. Jantje, bedankt voor alles.

De wandkleden van de Bethlehemkerk zijn op reis gegaan naar Roemenië. Jaren geleden zijn ze vanuit Dekelhem, via de familie Brandsma, in de Bethlehemkerk gekomen waar ze een mooie plaats aan de muur daar hadden. In de Dorpskerk is geen geschikte muur om ze op te hangen en we zijn heel blij dat ze nu in een kerk in Roemenië komen te hangen. Zo gauw we weten in welke kerk, dan zullen we u daarover berichten.

Hetzelfde geldt voor het orgel. Dat is bij de verhuizing meteen naar de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt ‘de Zaaier’ in Oldehove gebracht en direct in gebruik genomen.

U heeft vast al wel gezien dat de tuin bij de Dorpskerk nu aangelegd is. De firma Rozenveld heeft hiertoe van het College van Kerkrentmeesters opdracht gekregen. Dit werk is nu afgerond.

Er zijn al heel wat bloembollen ingeleverd. Zo gauw het kan, zullen die geplant worden aan de Schoolstraatkant van de kerk. Daar is nog veel ruimte.

Eind vorig jaar is al eens bericht over de verkoop van onrendabele, kleine stukjes grasland. Deze worden daartoe aangeboden aan de huidige huurders. Een er van is gehuurd aan een kerkenraadslid. Om dit te mogen verkopen, was er toestemming nodig van het CCBB. Die is inmiddels gegeven en er kan nu tot verkoop overgegaan worden. De kerkenraad heeft besloten deze verkoop goed te keuren.

Mee-geregisteerden: Een hele klus werk voor mevr. Boekholt. De term kan niet meer gebruikt worden in het LRP (ledenadministratie systeem) en dus moet ieder worden aangeschreven die als mee-geregistreerd daarin staat. De keuze was om of als vriend te worden ingeschreven of zich te laten uitschrijven. Derde optie was om via nader contact een nog niet gemaakte keuze te kunnen maken. Vervelend was het dat we weer fouten vonden in het LRP. Gelukkig meldden de mensen die het aanging zich en hebben we het kunnen uitleggen. Mensen die wel gedoopt waren of belijdend lid, stonden abusievelijk niet als zodanig genoemd. Heel vervelend om te ontdekken, maar we hopen dat het systeem nu eindelijk op orde is.

We hebben 203 mensen aangeschreven. Daarvan hebben ongeveer 140 gereageerd. Hiervan zijn 77 vriend geworden; 39 kozen ervoor om uitgeschreven te worden en 16 mensen hebben aangegeven wel gedoopt te zijn en een aantal daarvan hadden ook belijdenis gedaan. Mevrouw Boekholt heeft van hen de inschrijving gewijzigd en in orde gemaakt. Verder willen 3 leden nader contact.
Van 8 briefjes is de keuze nog niet helemaal duidelijk. Er hebben 60 niet gereageerd en deze hebben inmiddels een tweede brief gekregen. In de kerkenraad is afgesproken dat de wijkouderling contact op zal nemen met de 3 leden die dit hebben aangegeven.

Namens de kerkenraad een gezegende Paastijd gewenst. Waarschijnlijk zonder de mogelijkheid om elkaar in de kerk te ontmoeten. Wel met de mogelijkheid om elkaar in de digitale dienst te ontmoeten.

terug
 
 
 
 

Wandel mee met de dominee!
datum en tijdstip 21-10-2021 om 09.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9.30
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 28-10-2021 om 09.30
meer details

 
Breit u mee?
Breit u ook met ons mee voor Roemenië?

 
Een omarmer
Ik wil graag een omarmer zijn,
die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen lezen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in uw handen blijven werken.

Frits Deubel 
 
Coronamaatregelen kerkgebouw

Protocol Dorpskerk
 
 
Lichtpuntjes

 
Wij doen mee!

Al zijn er weinig met wie we nu samen komen,
onze gedachten zijn bij velen.

We steken een kaars aan voor alle mensen om het vol te houden.
We bidden en zingen in ons hart voor u allen.

Wij doen mee:

Drenten Voor Elkaar.
U toch ook! 
Houd u aan de maatregelen.
Samen komen we er door!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.