Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021
U begrijpt dat een deel van de vergadering gewijd was aan de toekomst van onze gemeente. Tijdens de bezinning hebben we met elkaar gedeeld wat we verstaan onder vertrouwen in elkaar. Dit n.a.v. een deel van het boekje bij de visie nota van de PKN getiteld “Vaste Grond”. Het is goed om zo met elkaar van gedachten te wisselen en ook af te tasten of je grenzen stellen mag aan het vertrouwen in de ander. Vooral omdat dit ook te maken heeft met vertrouwen in de Ander.

Punt van de vergadering was het aftreden van 2 ambtsdragers, nl. de heren Sijbenga en Drost, respectievelijk daken en ouderling. Ook voor de heer van Spronsen zoeken we nog een opvolger als ouderling- kerkrentmeester. De heer Kiers zal als zodanig herbevestigd worden. U heeft hierover al op de nieuwsbrief kunnen lezen. Enkele gemeenteleden hebben voor de ontstane vacatures een naam aan ons doorgegeven. Echter, die namen zijn allen slechts door te weinig personen genoemd. Daarom gaan we nu namens de kerkenraad in klein comité de lijst gemeenteleden tussen de 25 en 65 jaar doornemen om te proberen een voordracht naar de kerkenraad te maken. Daarna zullen we deze gemeenteleden benaderen met de vraag of zij een ambt willen vervullen. Het is een kwestie van wordt vervolgd dus. We doen ons best om zo snel mogelijk nieuwe ambtsdragers te vinden.

Een ander punt was de kerkdiensten na loslating van de anderhalve meter maatregel. In de media is daar al heel wat over geschreven. Als kerk is er de keuze: vaccinatiebewijs vragen of de anderhalve meter blijven gebruiken. We willen als kerkenraad geen tweedeling tussen gemeenteleden die wel en hen die niet gevaccineerd zijn. Daarom is er besloten om de anderhalve meter maatregel tot nader orde vast te houden. Dat betekent dat u zich moet houden aan de regels die op de nieuwsbrief vermeld staan. Voor de duidelijkheid, herhalen we ze hieronder:
Reserveren voor de kerkdienst hoeft niet meer, wel vragen we van u om bij binnenkomst uw naam op te schrijven op de lijst. De regel “anderhalve meter afstand” blijft gelden. Dus: van voren af aan de kerk opvullen en stoel ertussen laten. We vragen u om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. En, er kunnen een maximaal aantal van 50 mensen in de kerk. Vol is Vol.

Namens de Kerkenraad.
terug
 
 
 
 

Contextueel Bijbellezen
datum en tijdstip 06-02-2023 om
meer details

Geannuleerd: Filmavond “De hommes er des dieux”
datum en tijdstip 08-02-2023 om 19.00
meer details

Samen eten Biddag (opgave verplicht)
datum en tijdstip 08-03-2023 om 18.00
meer details

 
Online kerkdiensten

Onze kerkdiensten zijn iedere zondag live te volgen en nadien te bekijken.

Wij bieden de kerkdiensten aan via kerkdienstgemist.nl.
U kunt zoeken op Dorpskerk Gieten.
 
--------------------------------

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.