Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021 VANUIT DE KERKENRAAD SEPTEMBER 2021
U begrijpt dat een deel van de vergadering gewijd was aan de toekomst van onze gemeente. Tijdens de bezinning hebben we met elkaar gedeeld wat we verstaan onder vertrouwen in elkaar. Dit n.a.v. een deel van het boekje bij de visie nota van de PKN getiteld “Vaste Grond”. Het is goed om zo met elkaar van gedachten te wisselen en ook af te tasten of je grenzen stellen mag aan het vertrouwen in de ander. Vooral omdat dit ook te maken heeft met vertrouwen in de Ander.

Punt van de vergadering was het aftreden van 2 ambtsdragers, nl. de heren Sijbenga en Drost, respectievelijk daken en ouderling. Ook voor de heer van Spronsen zoeken we nog een opvolger als ouderling- kerkrentmeester. De heer Kiers zal als zodanig herbevestigd worden. U heeft hierover al op de nieuwsbrief kunnen lezen. Enkele gemeenteleden hebben voor de ontstane vacatures een naam aan ons doorgegeven. Echter, die namen zijn allen slechts door te weinig personen genoemd. Daarom gaan we nu namens de kerkenraad in klein comité de lijst gemeenteleden tussen de 25 en 65 jaar doornemen om te proberen een voordracht naar de kerkenraad te maken. Daarna zullen we deze gemeenteleden benaderen met de vraag of zij een ambt willen vervullen. Het is een kwestie van wordt vervolgd dus. We doen ons best om zo snel mogelijk nieuwe ambtsdragers te vinden.

Een ander punt was de kerkdiensten na loslating van de anderhalve meter maatregel. In de media is daar al heel wat over geschreven. Als kerk is er de keuze: vaccinatiebewijs vragen of de anderhalve meter blijven gebruiken. We willen als kerkenraad geen tweedeling tussen gemeenteleden die wel en hen die niet gevaccineerd zijn. Daarom is er besloten om de anderhalve meter maatregel tot nader orde vast te houden. Dat betekent dat u zich moet houden aan de regels die op de nieuwsbrief vermeld staan. Voor de duidelijkheid, herhalen we ze hieronder:
Reserveren voor de kerkdienst hoeft niet meer, wel vragen we van u om bij binnenkomst uw naam op te schrijven op de lijst. De regel “anderhalve meter afstand” blijft gelden. Dus: van voren af aan de kerk opvullen en stoel ertussen laten. We vragen u om hierin uw verantwoordelijkheid te nemen. En, er kunnen een maximaal aantal van 50 mensen in de kerk. Vol is Vol.

Namens de Kerkenraad.
terug
 
 
 
 

Wandel mee met de dominee!
datum en tijdstip 21-10-2021 om 09.30
meer details

Eredienst
datum en tijdstip 24-10-2021 om 9.30
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 28-10-2021 om 09.30
meer details

 
Breit u mee?
Breit u ook met ons mee voor Roemenië?

 
Een omarmer
Ik wil graag een omarmer zijn,
die and’ren kan verwarmen,
die lief kan hebben zonder taal
met uitgestoken armen.
Ik wil geen strenge rechter zijn,
doch een geboren pleiter wezen
en, Vader, mag toch iedereen
dat in mijn ogen lezen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
daar, waar de wanhoop griefde.
Heer, met een liefdevol gebaar
vertaal ik woordeloos uw liefde!
Want dat is toch een groot geheim,
het stille wonder van erbarmen,
dat ieder mensenkind verstaat
de taal van uitgestoken armen.
 
Ik wil graag een omarmer zijn
en metterdaad uw naam belijden.
Ik wil graag een ontfermer zijn,
die strijdt waar and’ren strijden.
En als mijn armen moede zijn,
wilt Gij ze dan opnieuw weer sterken,
opdat ze als een instrument
Heer, in uw handen blijven werken.

Frits Deubel 
 
Coronamaatregelen kerkgebouw

Protocol Dorpskerk
 
 
Lichtpuntjes

 
Wij doen mee!

Al zijn er weinig met wie we nu samen komen,
onze gedachten zijn bij velen.

We steken een kaars aan voor alle mensen om het vol te houden.
We bidden en zingen in ons hart voor u allen.

Wij doen mee:

Drenten Voor Elkaar.
U toch ook! 
Houd u aan de maatregelen.
Samen komen we er door!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.