Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
Veertigdagentijd 2020: Dankbaarheid Veertigdagentijd 2020: Dankbaarheid

Van woensdag 26 februari (Aswoensdag) tot en met zaterdag 11 april (Stille Zaterdag) is het de veertigdagentijd. De periode ter voorbereiding op Pasen. Een tijd van vasten en bezinning. Tijdens deze veertigdagentijd staan we als gemeente stil bij alles waarvoor wij in deze weken dankbaar zijn.

Alle zes de zondagen staat er voor in de kerk een vaas met een grote tak. Aan deze tak kunt u een kaartje hangen waarop u kenbaar maakt waarvoor u de afgelopen week dankbaar bent geweest. Wilt u liever uw punten van dankbaarheid uitbeelden dan opschrijven dan kan dat uiteraard ook, zolang het maar niet te zwaar is en aan de tak kan hangen. Formaat max. A7 (= helft van A6).

Het zou mooi zijn als u dit thuis alvast voorbereidt. Mocht u hier niet aan toe zijn gekomen of het zijn vergeten, dan liggen er in de kerk (nabij de liedboeken) witte blanco kaartjes waarop u uw dankbaarheid kunt uiten en vervolgens aan de tak kan hangen. Na de dienst een kaartje mee naar huis nemen ter voorbereiding voor de volgende zondag mag ook. Iedere week wordt er nl. een nieuwe tak in de vaas geplaatst om opnieuw de punten van dankbaarheid van de afgelopen week met elkaar te delen. Met Pasen vieren we samen het leven met al deze dankbaarheid om ons heen en in ons hart! 

Met vriendelijke groet, Commissie Bijzondere Diensten

terug
 
 
 
 
BEMOEDIGING 29 MAART

'Ik ben de opstanding en het leven.'

Janneke Middeljans - Van der Weide
 
VERGRENDELING
Ja, er is angst.
Ja, er is isolatie.
Ja, er wordt gehamsterd.
Ja, er is ziekte.
Ja, er is zelfs dood.
 
Maar,
Ze zeggen dat je in Wuhan na zoveel jaren van lawaai
de vogels weer kan horen zingen.
Ze zeggen dat na slechts een paar weken van rust
de lucht niet langer stijf staat van de smog
maar blauw en grijs en helder is.
 
Ze zeggen dat in de straten van Assisi
mensen elkaar toezingen
over de lege pleinen
en hun ramen openhouden,
zodat zij die alleen zijn
de geluiden van families
om hen heen kunnen horen.
 
Ze zeggen dat een hotel
in het westen van Ierland
gratis maaltijden aanbiedt
en bezorgt bij hen die aan huis gebonden zijn.

Vandaag is een mij bekende jonge vrouw
druk bezig om in haar buurt
flyers te verspreiden met haar nummer,
zodat de ouderen iemand hebben
die ze kunnen bellen.
meer
 
Kom! Zing met ons...
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!
 
...met hart en handen samen!

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.