Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
Veertigdagentijd 2020: Dankbaarheid Veertigdagentijd 2020: Dankbaarheid

Van woensdag 26 februari (Aswoensdag) tot en met zaterdag 11 april (Stille Zaterdag) is het de veertigdagentijd. De periode ter voorbereiding op Pasen. Een tijd van vasten en bezinning. Tijdens deze veertigdagentijd staan we als gemeente stil bij alles waarvoor wij in deze weken dankbaar zijn.

Alle zes de zondagen staat er voor in de kerk een vaas met een grote tak. Aan deze tak kunt u een kaartje hangen waarop u kenbaar maakt waarvoor u de afgelopen week dankbaar bent geweest. Wilt u liever uw punten van dankbaarheid uitbeelden dan opschrijven dan kan dat uiteraard ook, zolang het maar niet te zwaar is en aan de tak kan hangen. Formaat max. A7 (= helft van A6).

Het zou mooi zijn als u dit thuis alvast voorbereidt. Mocht u hier niet aan toe zijn gekomen of het zijn vergeten, dan liggen er in de kerk (nabij de liedboeken) witte blanco kaartjes waarop u uw dankbaarheid kunt uiten en vervolgens aan de tak kan hangen. Na de dienst een kaartje mee naar huis nemen ter voorbereiding voor de volgende zondag mag ook. Iedere week wordt er nl. een nieuwe tak in de vaas geplaatst om opnieuw de punten van dankbaarheid van de afgelopen week met elkaar te delen. Met Pasen vieren we samen het leven met al deze dankbaarheid om ons heen en in ons hart! 

Met vriendelijke groet, Commissie Bijzondere Diensten

terug
 
 
 
 

Eredienst Bethlehemkerk
datum en tijdstip 27-09-2020 om 9.30
meer details

 
Coronamaatregelen kerkgebouwen

Protocol Bethlehemkerk

Protocol Dorpskerk
 
 
Collecte voedselbank
meer
 
Vuur mij aan
Vuur mij aan
Vuur van mijn ziel
Wordt wakker
Blijf branden
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Vuur mij aan
Het goede te doen
Het kwade te laten

Vuur mij aan
Inspireer me
Motiveer me
Vurig te leven
Vuur mij aan
In naam van Jezus
In naam van God

Janine Knol
 
Kom! Zing met ons...
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!
 
...met hart en handen samen!

 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.