Protestantse Kerk in Nederland
Protestantse Gemeente Gieten
 
 
KLEIN DANKLIED KLEIN DANKLIED

Gij hebt, o God,
dit broze bestaan gewild,
hebt boven 't naamloze
mij uitgetild.

lees meer »
 
DE GEEST VAN GOD DE GEEST VAN GOD

De Geest van God is overal
Je hoeft Hem slechts te aanvaarden
Toon Zijn liefde bovenal
Zet mooie woorden om in daden
Geef om de mensen om je heen
Laat ze in hun waarde
Zo staat niemand meer alleen
Schijnt de zon op aarde


Janine Knol

 
SAMEN KNIELEN SAMEN KNIELEN

Wanneer je samen kunt knielen
om Gods liefde te ontvangen
ontdek je Zijn hart in je ziel en
meer rust dan je kunt verlangen.

Wanneer je samen kunt knielen
om Gods liefde te verwachten
ontdek je Zijn trouw in je ziel en
meer vrede in je gedachten.

Wanneer je samen kunt knielen
om Gods liefde te ervaren
ontdek je Zijn weg in je ziel en
meer hoop in je levensjaren.
 
Ronald Lammers

 
ER IS NOG ZOMER ER IS NOG ZOMER

Er is nog zomer en genoeg
wat zou het loodzwaar
tillen zijn wat een gezwoeg
als iedereen niet iedereen terwille
was als iedereen niet iedereen
op handen droeg.

Judith Herzberg

 
GOD DIE ONS RAAKT GOD DIE ONS RAAKT


God die ons raakt met Uw Geest
U opent de Hemel
Brengt Licht waar het duister is
Bevrijding op aarde
 
Kom tot ons Heer
Laat ons de Hemel op aarde zijn
 
Janine Knol

 
WEET U HOE HET VOELT WEET U HOE HET VOELT

Weet u hoe het voelt
om onderweg te zijn
naar ergens, je weet niet waar;
je huis diep ingepakt in zak of tas

lees meer »
 
OPEN MIJN HART OPEN MIJN HART

Open mijn hart,
maak mij tot een ontvankelijk mens.
Dat ik zien kan wie in nood leeft,
dat ik de stem hoor van wie lijdt.

lees meer »
 
MENSEN HEBBEN MENSEN NODIG MENSEN HEBBEN MENSEN NODIG

Mensen hebben mensen nodig
Om elkaar te dragen
Om elkaar tot leven te brengen

lees meer »
 
KRACHT VINDEN KRACHT VINDEN

Zegen mij,
Heer, onze God,
leg uw hand
onder mijn hoofd

lees meer »
 
GOD GEEFT JOU... GOD GEEFT JOU...

God geeft jou…
Voor elke storm een regenboog.
Voor elke traan een glimlach

lees meer »
 
GOD ONS VERLANGEN GOD ONS VERLANGEN

​God
ons verlangen
naar geborgenheid is groot

lees meer »
 
REM ME AF, HEER REM ME AF, HEER

Rem me af, Heer.
Laat het bonzen van mijn hart verminderen
door mijn geest tot rust te brengen.
Breng rust in mijn gehaaste tred

lees meer »
 
ALS ER MAAR WOORDEN ZIJN ALS ER MAAR WOORDEN ZIJN

​Als er maar woorden zijn,
woorden zo warm,
woorden zo koesterend,

lees meer »
 
IK ZOEK NAAR STILTE IN MEZELF IK ZOEK NAAR STILTE IN MEZELF

Ik zoek naar stilte
in mezelf,
naar rust en ruimte
om te bidden.

lees meer »
 
WIJ BIDDEN JE GODS ZEGEN TOE WIJ BIDDEN JE GODS ZEGEN TOE

Wij bidden je Gods zegen toe:
Word gezegend, wees een zegen,
licht en vreugde op je wegen.
Ga met God, loop in zijn licht.

lees meer »
 
TROUWE GOD TROUWE GOD

Trouwe God
U bent gekomen
om ons los te maken
van onze meest geheime
en hardnekkige angsten.

lees meer »
 
ELKAAR TOT ZEGEN ELKAAR TOT ZEGEN

Heer, 
maak ons tot mensen
naar het beeld van uw Zoon:met ogen die niet alleen kijken,
maar ook kunnen aanzien,
 

lees meer »
 
DOE HET TOCH MAAR DOE HET TOCH MAAR

Mensen zijn vaak onredelijk, onlogisch en egoïstisch,
vergeef ze toch maar.

Als je vriendelijk bent, kunnen mensen je beschuldigen van egoïstische bijbedoelingen, wees toch maar vriendelijk.

lees meer »
 
KERSTGEDICHT KERSTGEDICHT

Heer
Wij vieren de komst
Van Uw Mensenkind
Die ons verlangen aanwakkert
 

lees meer »
 
MIJN GOD MIJN GOD

Hij kent mij
Spreekt mijn taal
Los van woorden
Enkel met signaal

lees meer »
 
GEBED OM GODS NABIJHEID GEBED OM GODS NABIJHEID

Here, God van hemel en aarde,
er woont in ons een groot verdriet
om al wat gebroken is,
geknakt in ademtocht van leven -

lees meer »
 
MIDDEN OP DE DAG MIDDEN OP DE DAG

Midden op de dag kom ik tot U,
wees Gij o Heer,
het midden van mijn leven.

lees meer »
 
WEES HIER AANWEZIG WEES HIER AANWEZIG

Wees hier aanwezig
Licht dat leven geeft
aan mens en wereld.

lees meer »
 
HET KAN GEBEUREN HET KAN GEBEUREN

Het kan gebeuren
dat je een engel van een mens
op je weg ontmoet
onverwacht

lees meer »
 
GEVOELIG LEVEN GEVOELIG LEVEN

Gevoelig leven,
slechts door geven,
in waarde gevest,
in nemen 't lest.

lees meer »
 
GA MET GOD GA MET GOD

Ga met God en Hij zal met je zijn:
jou nabij op al je wegen
bij gevaar, in bange tijden,
over jou zijn vleugels spreiden.
Ga met God en Hij zal met je zijn.

(Liedboek 416)

 
IK LEEF.... IK LEEF....

‘Ik leef’, zei ik, ‘ik leef’
en ik hoorde dat ik het zei
maar plots’ling dacht ik: Neen, niet ik
maar er leeft ‘iets’ in mij …

lees meer »
 
HAD IK DE LIEFDE NIET HAD IK DE LIEFDE NIET

Al kon ik nog zozeer
in prachtige preken
mijn redes afsteken
en wist wijze woorden op ieder gebied
maar had de liefde niet
dan was het toch meer
wat trommelgekletter
gezwets en geschetter
had ik de liefde niet.

lees meer »
 
ALS WE DE GOEDE RICHTING KWIJT ZIJN ALS WE DE GOEDE RICHTING KWIJT ZIJN

Als we de goede richting kwijt zijn
help ons weer op weg, Heer
als we geen toekomst meer zien
help ons weer op weg, Heer

lees meer »
 
ZEGEN ONS MET UW STILTE ZEGEN ONS MET UW STILTE

Zegen ons met Uw stilte,
Dat de drukte in ons zwijgt;
Geef ons vrede met wat onaf is,
En plezier in wat geklaard is;
Bewaar het licht in de nacht
Dat wij ons toevertrouwen aan de slaap,
Als U over ons waakt.
 
Andries Govaart

 
GIJ, DE BRON VAN LICHT EN LEVEN GIJ, DE BRON VAN LICHT EN LEVEN

Gij, de bron van licht en leven,
Gij zijt het Licht zelf
en ook het donker
is voor U geen duisternis.

lees meer »
 
IN MIJN DIEPSTE BINNEN IN MIJN DIEPSTE BINNEN

In mijn diepste binnenste
weet ik dat Iemand
zoals niemand anders
van mij houdt.
En ik hoop dat je dit ziet aan alles wat ik doe.

lees meer »
 
TROUWE GOD TROUWE GOD

Trouwe God
U bent gekomen
om ons los te maken
van onze meest geheime
en hardnekkige angsten
Geef ons een rechte rug
en een onbevreesd hart
dat niemand dient dan U alleen
Amen

Jan T. Bakker

 
BEWAAR MIJN TRANEN BEWAAR MIJN TRANEN

Bewaar mijn tranen
Berg mijn levensadem
Laat mij niet
vallen in het niets
Bevestig mijn bestaan

 
LEER ONS LEER ONS


Leer ons
zo
onze dagen tellen
dat
wij een wijs hart
bekomen.

Psalm 90: 12

 
DE STILTE IS UW HUIS DE STILTE IS UW HUIS

U woont niet in een storm, o Heer,
maar in een zacht geruis.
Wie zwijgt en luistert hoort steeds meer:
De stilte is Uw huis.

lees meer »
 
ZOALS HET LICHT ZOALS HET LICHT

Zoals het licht
Ons elke morgen
Nieuw verschijnt,
Ons wekt

lees meer »
 
MET HART EN ZIEL GELOVEN MET HART EN ZIEL GELOVEN

De inspiratie komt op
Mijn pen aan het papier
De omgeving is anders
Dan daarboven of de Kerk hier

lees meer »
 
IERS GEBED IERS GEBED

Jij bent de Vrede
van alle stille dingen
Jij bent de Plaats
waar ik schuil voor onheil

lees meer »
 
HEER, LEER MIJ BESEFFEN HEER, LEER MIJ BESEFFEN

Heer,
leer mij te beseffen,
dat de bloem van het geluk
alleen kan bloeien in het hart
dat ophoudt
zich steeds iets beters te wensen.

lees meer »
 
DAT UW WOORD DAT UW WOORD

Dat Uw woord ons leren zal
elkaar te zegenen en te behoeden
dat wij ons keren naar elkaar
en niet uit het oog verliezen
allen die aan onze zorgen zijn toevertrouwd
 
Huub Oosterhuis

 
MENSEN MENSEN

Mensen
die leven uit de verwachting
zien verder.

lees meer »
 
HEER, GEEF ONS DE KRACHT HEER, GEEF ONS DE KRACHT

Heer, geef ons de kracht om de dingen
te aanvaarden die onvermijdelijk zijn.
Geef ons de moed om de dingen
te veranderen die veranderd moeten worden.

lees meer »
 
NAAR BUITEN GEROEPEN NAAR BUITEN GEROEPEN

Ik trek mijn wandelschoenen aan
pak mijn rugzak
maak thee en brood klaar
neem afscheid

lees meer »
 
IERSE ZEGEN VOOR ONDERWEG IERSE ZEGEN VOOR ONDERWEG

Moge de weg voor u een begaanbaar pad zijn,
moge de wind u steeds in de rug waaien,
moge de zon met zijn warmte u in het gezicht schijnen,
en de regen op milde wijze uw velden besproeien,

lees meer »
 
UIT ALLE VIER DE HOEKEN VAN DE AARDE UIT ALLE VIER DE HOEKEN VAN DE AARDE

Uit alle vier hoeken van de aarde,
in de Geest verbonden,
drinkend uit dezelfde beker
van het nieuwe verbond,

lees meer »
 
KELTISCHE ZEGENBEDE KELTISCHE ZEGENBEDE

In het hart van de tijd
woont een eeuwig heimwee
naar Gods tegenwoordigheid.
Dat je daarvan
in je leven altijd
een vermoeden bespeurt.

 
DE MENS FLUISTERDE DE MENS FLUISTERDE

De mens fluisterde:
‘God, spreek tot mij!’
Een nachtegaal zong,
maar de mens hoorde het niet…..

lees meer »
 
GEEST VAN OPSTANDIGHEID GEEST VAN OPSTANDIGHEID

Kom in ons midden,
Geest van opstandigheid,
die ons de moed schenkt
om in te gaan,
tegen alles wat kleineert,

lees meer »
 
DE TROOSTER DE TROOSTER

Hij had hun de voeten gewassen
Hij sprak over zijn testament
‘Het gaat onder ons om de liefde
 Alleen wie bemint wordt gekend

lees meer »
 
GEBED GEBED

Gij die onze levensdagen kent,
hun vreugde en hun leegte
en hun lange duur –
Gij die achter alle dood

lees meer »
 
VAN WELKE KERK BENT U? VAN WELKE KERK BENT U?

Die vraag moet ik nog wel eens horen
Dan antwoord ik: ik ben hervormd geboren
Maar ja, wat geef ik daarmee eigenlijk aan?
met hervormd kun je alle kanten op gaan!
En dus vul ik aan: rechtzinnig daarenboven,
Dat is een vrijzinnige manier van geloven.

lees meer »
 
DANKBAAR DANKBAAR

Pasen en licht
Verbonden met elkaar
Nieuw licht
Nieuw leven
Een nieuwe paaskaars

lees meer »
 
HOUDEN VAN MENSEN HOUDEN VAN MENSEN

Houden van mensen is rijk zijn in nood,
Elkander geven het dagelijks brood.
Houden van mensen: bevrijdend geheim,
Om voor een ander een woonplaats te zijn.

lees meer »
 
NAAR HUIS NAAR HUIS

Gesterkt door het geloof
Weet ik dat de weg die ik moet gaan
Niet eenvoudig zal zijn

lees meer »
 
WENS WENS

Vader,
geef mij licht in mijn handen
om uit te delen,
licht in mijn ogen
om een lach te ontlokken,

lees meer »
 
KERST KERST

Als een kind, zo klein en kwetsbaar,
Teer, maar toch vol zachte kracht
Wordt dan Christus steeds herboren,
Wat in het donker leek verloren
Wordt weer aan het licht gebracht

 
ZEGENWENS ZEGENWENS

Vrede wens ik je toe,
liefde wens ik je toe.
Moge God je behoeden,
leef met zijn liefde,

lees meer »
 
HUIS VAN GOD HUIS VAN GOD

Vertrouwen is de basis
Het fundament van God
Vertrouw op het leven
Vertrouw op elkaar

lees meer »
 
HEER, IK LAAT EEN KAARS BRANDEN HEER, IK LAAT EEN KAARS BRANDEN

Heer, dat de kaars die ik laat branden licht mag zijn
Dat mij verlicht in donkere tijden en innerlijke beslissingen.
Dat de kaars vuur mag zijn
Dat het egoïsme en de hoogmoed en de onmacht in mij wegbrandt.

lees meer »
 
GEBED GEBED

God, geef ons oog
voor de zon op onze levensweg,
die ons verwarmt en vrolijk maakt.
Laat ons de schaduw dan ervaren

lees meer »
 
GEBED GEBED

Blijf bij ons, Heer
neem deel aan ons leven
en leer ons lief en leed
te delen met elkaar.

lees meer »
 
GEDICHTJE GEDICHTJE

Heer,
zoals het licht
doorbreekt uit de nacht,
zich verspreidt
en alle dingen aanraakt,

lees meer »
 
DE PROFUNDIS DE PROFUNDIS

"God" zeg ik, en alleen maar: "God".
Ik zeg het woord stil voor mij heen -
O God, wat voel ik mij alleen,
hoe komt mijn levensschip weer vlot?

lees meer »
 
GEBED GEBED

God, als het stormt in ons leven,
als alles overhoop gehaald wordt
wat zeker en veilig leek,
wees dan onze rots in de branding,
geef ons beschutting tegen de harde wind:
een plek om op adem te komen.

 
LIED VOOR ONDERWEG LIED VOOR ONDERWEG

God zegene
De mond en alle woorden,
Die zijn gesproken op de weg met Hem
Dat steeds de taal van liefde zich laat horen
En ieder woord de tolk wordt van zijn stem.

 
PINKSTEREN PINKSTEREN

Wie door de Geest is aangeraakt
begint opnieuw te leven
en geeft dit door.
Een lopend vuurtje,

lees meer »
 
DANKGEBED DANKGEBED

Bedankt, God,
omdat ik gelukkig kan zijn
met een bloem, een vogel, een vis;
bedankt, omdat ik de sterren en de
zon kan zien.

lees meer »
 
GOD EN MENSEN GOD EN MENSEN

Hoe zal ooit zichtbaar worden
Dat God met ons verbonden blijft,
Als er geen mensen gevonden worden
Die voor elkaar willen instaan?

lees meer »
 
DE KLEUR VAN EEN MENSENHART DE KLEUR VAN EEN MENSENHART

Als mensen bloemen zouden zijn
Hoe lang zouden ze dan bloeien
Zou de wereld dan mooier zijn
Of zouden ze als bloemen het landschap verknoeien

lees meer »
 
EN JE LEEFT EN JE LEEFT

Ga je op in jezelf
Huiver maar, wankel
Je gaat onder in jezelf

lees meer »
 
GEDICHT GEDICHT

God komt het lijden niet wegnemen
Hij komt het zelfs niet uitleggen
Hij vult het met Zijn aanwezigheid.

P. Claudel

 
GEBED OM GODS NABIJHEID GEBED OM GODS NABIJHEID

Here, God van hemel en aarde,
er woont in ons een groot verdriet
om al wat gebroken is,
geknakt in ademtocht van leven -

lees meer »
 
VANWEGE LIEFDE VANWEGE LIEFDE

Ieder mens is een weg
waarlangs andere mensen
op zoek zijn naar zich zelf
naar God

lees meer »
 
HEILIG MOMENT HEILIG MOMENT

De avond valt
over de stad
een straat stroomt uit
men tast en gaat

lees meer »
 
GEBED GEBED

Eeuwige
wat zal ik zoeken naar mijzelf
als ik niet eerst
de ander heb gevonden.

lees meer »
 
ANONIEM GEDICHTJE ANONIEM GEDICHTJE

Ik zocht mijn ziel
en mijn ziel kon ik niet zien.
Ik zocht mijn God
en God ontweek mij.

lees meer »
 
IK WEET NIET IK WEET NIET

Ik weet niet wie of wat
de vraag stelde.
Ik herinner me ook
mijn antwoord niet.

lees meer »
 
VERTROUWEN OP U VERTROUWEN OP U

Als rots
om op te bouwen
als poort,
naar nieuw leven

lees meer »
 
SAMEN OP WEG SAMEN OP WEG

God in de hemel
Bood ons de hand
Hij wist de afloop
Maar leidde ons naar het beloofde land

lees meer »
 
 
 
 

Evangelische vrouwenclub
datum en tijdstip 27-03-2019 om 14.00
meer details

Koffieochtend
datum en tijdstip 28-03-2019 om 09.30
meer details

Tafelgesprek
datum en tijdstip 28-03-2019 om 20.00
meer details

Kerkdienst Dekelhem
datum en tijdstip 29-03-2019 om 19.00
meer details

 
Derde zondag veertigdagentijd
Luister naar de stem
die klinkt in je hart
Het kan geen kwaad
te veranderen
van inzicht

Een ander
laten bloeien
Toont de Kracht
Uit naam van de Liefde
 
 
Kom! Zing met ons...
Kom zing op deze dag
met ons het lied van leven.
En deel met ons het licht,
de kracht door God gegeven.
Drink met ons uit de bron
van water rijk en fris.
Vier met ons nu het woord,
dat God met mensen is.

Dat God met mensen is,
dát willen wij beamen
in woorden en in daad,
met hart en handen samen.
Zijn Geest doorademt ons,
bezielt héél ons bestaan.
God die met mensen is,
wil met ons verdergaan!
 
...met hart en handen samen!
 
 
Protestantsekerk.net is een samenwerking tussen de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland en Human Content Mediaproducties B.V.